Môn Văn Lớp: 4 Miếng phomat rơi từ trên mỏ quạ xuống đất. Chủ ngữ trong câu trên là gì

Question

Môn Văn Lớp: 4 Giúp em bài này với ạ: Miếng phomat rơi từ trên mỏ quạ xuống đất.
Chủ ngữ trong câu trên là gì No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
1 tháng 2021-10-26T02:04:36+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Miếng phomat rơi từ trên mỏ quạ xuống đất.

    `->`

    Chủ ngữ của câu là: Miếng phomat

  2. Miếng phomat //rơi từ trên mỏ quạ xuống đất.

           CN

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )