Môn Văn Lớp: 4 gạch dưới chủ ngữ vị ngữ và trạng ngữ ( nếu có ) Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tàu lá chuối Từ cửa, trịnh trọng tiến vào 1 anh bọ ngựa Tớ

Question

Môn Văn Lớp: 4 Giúp em bài này với ạ: gạch dưới chủ ngữ vị ngữ và trạng ngữ ( nếu có )
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tàu lá chuối
Từ cửa, trịnh trọng tiến vào 1 anh bọ ngựa
Tớ sẽ nói đang đi đường thì gặp ông ngoại
Trước mặt chúng tôi, giữa hai dãy núi là nhà Bác với cánh đồng quê Bác
Trong những năm đi đánh giặc, nỗi nhớ đất đai, nhà của, ruộng vườn thỉnh thoảng lại cháy lên trong
lòng anh.
Buổi trưa,trời xanh ngắt,cao vòi vọi
Nắng to nhưng không gắt
Ngày ấy,mẹ cùng cô Mai ở chung 1 tiểu đội dân quân
Cồn cát trên kia là chỗ cô Mai nằm nghỉ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Vivian 1 tuần 2022-04-10T01:47:46+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tàu lá chuối

        CN                          VN

  Từ cửa, trịnh trọng tiến vào 1 anh bọ ngựa

     TN             VN                      CN

  Tớ sẽ nói đang đi đường thì gặp ông ngoại

  CN                      VN

  Trước mặt chúng tôi, giữa hai dãy núi là nhà Bác với cánh đồng quê Bác

       TN                                     CN                        VN

  Trong những năm đi đánh giặc, nỗi nhớ đất đai, nhà của, ruộng vườn thỉnh thoảng lại cháy lên

               VN                                                 CN                                                VN

  trong lòng anh.

  Buổi trưa,trời xanh ngắt,cao vòi vọi

       TN      CN              VN

  Nắng to nhưng không gắt

    CN           VN

  Ngày ấy , mẹ cùng cô Mai ở chung 1 tiểu đội dân quân

   TN                       CN                    VN

  Cồn cát trên kia là chỗ cô Mai nằm nghỉ

  CN                             VN

 2. Tiếng mưa /rơi lộp bộp trên những tàu lá chuối

        CN                          VN

  Từ cửatrịnh trọng /tiến vào 1 anh bọ ngựa

     TN             VN                      CN

  Tớ /sẽ nói đang đi đường thì gặp ông ngoại

  CN                      VN

  Trước mặt chúng tôigiữa hai dãy núi là nhà Bác với cánh đồng quê Bác

       TN                                     CN                        VN

  Trong những năm đi đánh giặcnỗi nhớ đất đai, nhà của, ruộng vườn thỉnh thoảng lại cháy lên

               VN                                                 CN                                                VN

  trong lòng anh.

  Buổi trưa,trời /xanh ngắt,cao vòi vọi

       TN      CN              VN

  Nắng /to nhưng không gắt

    CN           VN

  Ngày ấy , mẹ cùng cô Mai /ở chung 1 tiểu đội dân quân

   TN                       CN                    VN

  Cồn cát /trên kia là chỗ cô Mai nằm nghỉ

  CN                             VN

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )