Môn Văn Lớp: 4 điền từ chứa tiếng có vần iêt,im hoặc iêm Nhà nghèo ,nên mẹ tôi hết sức =–…Quần áo của anh em tôi đều tự tay mẹ cắt may

Question

Môn Văn Lớp: 4 Giúp em bài này với ạ: điền từ chứa tiếng có vần iêt,im hoặc iêm Nhà nghèo ,nên mẹ tôi hết sức …………………..Quần áo của anh em tôi đều tự tay mẹ cắt may ,rất khéo .Đời mẹ không…………….đã dùng hết bao nhiêu cây…………………….cuộn chỉ .Sau này mẹ bị bệnh ……………có lẽ một phận cũng vì đã cặm cụm vá may trong suốt mấy mươi năm No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Amara 4 tháng 2022-01-12T23:12:11+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Nhà nghèo ,nên mẹ tôi hết sức ………tiết kiệm…………..Quần áo của anh em tôi đều tự tay mẹ cắt may ,rất khéo .Đời mẹ không………biết…….đã dùng hết bao nhiêu cây………….kim…………cuộn chỉ .Sau này mẹ bị bệnh …….liệt……..có lẽ một phận cũng vì đã cặm cụm vá may trong suốt mấy mươi năm

  2. Nhà nghèo ,nên mẹ tôi hết sức tiết kiệm . Quần áo của anh em tôi đều tự tay mẹ cắt may ,rất khéo . Đời mẹ không biết đã dùng hết bao nhiêu cây kim , cuộn chỉ .Sau này mẹ bị bệnh tim có lẽ một phận cũng vì đã cặm cụm vá may trong suốt mấy mươi năm.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )