Môn Văn Lớp: 4 Cho một vế câu Trời nắng, hãy thêm quan hệ từ hoặc từ hô ứng và một vế câu để tạo thành câu ghép.’ Nhanh giùm mình nha các bạn.Ngày mai mình

Question

Môn Văn Lớp: 4 Giúp em bài này với ạ: Cho một vế câu Trời nắng, hãy thêm quan hệ từ hoặc từ hô ứng và một vế câu để tạo thành câu ghép.’
Nhanh giùm mình nha các bạn.Ngày mai mình phải nộp bài rùi. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Aaliyah 1 tuần 2021-09-15T09:33:17+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. `->` Tuy trời // nắng nhưng chúng em // vẫn hăng say lao động

                  CN       VN                  CN                   VN

    `->` Câu ghép bao gồm 2 cặp `C – V`

  2. Câu hỏi:Cho một vế câu Trời nắng, hãy thêm quan hệ từ hoặc từ hô ứng và một vế câu để tạo thành câu ghép.’

    Trả lời:

    Trời nắng càng to, nước ao lại càng nóng

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )