Môn Văn Lớp: 4 Câu nào sau đây được tách đúng bộ phận chủ ngữ và vị ngữ của câu? Những thanh củi/ to và khô được vứt thêm vào đống lửa. Một cô bé mặc váy

Question

Môn Văn Lớp: 4 Giúp em bài này với ạ: Câu nào sau đây được tách đúng bộ phận chủ ngữ và vị ngữ của câu?
Những thanh củi/ to và khô được vứt thêm vào đống lửa. Một cô bé mặc váy đỏ tươi như bông hoa/ đang đưa tay lên vẫy Ngọc Loan. Khi tàu đến, chú bé vụt đứng dậy, háo hức/ đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại. Những hành khách/ quá mệt mỏi vì suốt một ngày ngồi trên tàu không hề vẫy tay lại chú bé không quen biết ấy. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Claire 12 phút 2021-11-24T08:51:23+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.    Những thanh củi/ to và khô được vứt thêm vào đống lửa. Một cô bé mặc váy đỏ tươi như hoa/ đang đưa tay lên vẫy Ngọc Loan. Khi tàu đến, chú bé vụt đứng dậy, háo hức/ đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại. Những hành khách/ quá mệt mỏi vì suốt một ngày ngồi trên tàu vẫy tay lại chú bé không quen biết ấy.

      Câu in đậm bạn nhé

  2. @Meoss_

    * Câu được tách đúng bộ phận chủ ngữ và vị ngữ của câu là:

    – Một cô bé mặc váy đỏ tươi như bông hoa/ đang đưa tay lên vẫy Ngọc Loan.

    – Khi tàu đến, chú bé vụt đứng dậy, háo hức/ đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )