Môn Văn Lớp: 4 Câu 1: Cho các từ: tuyệt vời, khôn tả, tài trí, đôn hậu, khảng khái, tuyệt trần, mê hồn, tuyệt diệu, tốt bụng thông minh, chân thực, dịu hiề

Question

Môn Văn Lớp: 4 Giúp em bài này với ạ: Câu 1: Cho các từ: tuyệt vời, khôn tả, tài trí, đôn hậu, khảng khái, tuyệt trần, mê hồn, tuyệt diệu, tốt bụng thông minh, chân thực, dịu hiền, nết na, trung hậu, vô cùng. Hãy xếp các từ vào 2 nhóm dưới đây cho phù hợp.
Các từ ngữ thể hiện phẩm chất, vẻ đẹp của tâm hồn Các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mary 1 tuần 2021-10-15T02:04:12+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Các từ ngữ thể hiện phẩm chất vẻ đẹp của tâm hồn:a) đôn hậu, thông minh, nết na, khảng khái, chân thực, trung hậu, tài trí, tốt bụng, dịu hiền.

    Các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp:tuyệt vời, mê hồn, khôn tả, tuyệt diệu, tuyệt trần, vô cùng.

  2. đáp án.

    Các từ ngữ thể hiện phẩm chất vẻ đẹp của tâm hồn) đôn hậu, thông minh, nết na, khảng khái, chân thực, trung hậu, tài trí, tốt bụng, dịu hiền,khôn tả.

    Các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp:tuyệt vời, mê hồn, , tuyệt diệu, tuyệt trần, vô cùng. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )