Môn Văn Lớp: 4 Bài 8: Cho 1 số từ sau: vạm vỡ, trung thực, đôn hậu, tầm thước, mảnh mai, béo thấp, trung thành, gầy, phản bội, khoẻ, cao, yếu, hiền, cứng r

Question

Môn Văn Lớp: 4 Giúp em bài này với ạ: Bài 8: Cho 1 số từ sau: vạm vỡ, trung thực, đôn hậu, tầm thước, mảnh mai, béo thấp, trung thành, gầy, phản bội, khoẻ, cao, yếu, hiền, cứng rắn, giả dối.
Hãy:
a. Dựa vào nghĩa xếp các từ trên vào 2 nhóm và đặt tên cho từng nhóm.
b. Tìm các cặp từ trái nghĩa trong mỗi nhóm.
Bài 9: Căn cứ vào nội dung của thành ngữ, hãy phân tích thành 3 nhóm, đặt tên cho mỗi nhóm:
Quê cha đất tổ, tóc bạc da mồi, giang sơm gấm vóc, cày sâu cuốc bẫm, trên kính dưới nhường, chôn rau cắt rốn, non xanh nước biếc, chân lấm tay bùn, đắp đập be bờ, mang nặng đẻ đau, thương con quý cháu, hai sương một nắng, thẳng cánh cò bay.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Anna 1 tháng 2022-03-19T19:20:52+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Bài 8 :

  a, Nhóm Đặc điểm: trung thực, đôn hậu, trung thành, phản bội, hiền, giả dối.
  Nhóm Hình dáng: vạm vỡ, tầm thước, mảnh mai, béo, thấp, gầy, khỏe, cứng rắn, cao, yếu
  b) Trung thực >< Giả dối
  Trung thành >< Phản bội
  Vạm vỡ >< Mảnh mai
  Khỏe >< Yếu
  Thấp >< Cao
  Béo >< Gầy

  Bài 9:

  Nhóm 1: Các thành ngữ nói về Quê hương đất nước:

  Quê cha đất tổ, giang sơn gấm vóc, chôn rau cắt rốn, non xanh nước biếc, thẳng cánh cò bay.

  Nhóm 2: Các thành ngữ nói về Gia đình:

  Tóc bạc da mồi, trên kính dưới nhường , mang nặng đẻ đau, thương con quý cháu

  Nhóm 3: Các thành ngữ nói về Các hiện tượng tự nhiên:

  Bão táp mưa sa, chớp bể mưa nguồn, mừa thuận gió hoà, mưa giây gió gịât,

  Nhóm 4: Các thành ngữ nói về Nông thôn:

  Cày sâu cuốc bẫm, chân lấm tay bùn, đắp đập be bờ, hai sương một nắng,

 2. Bạn đặt câu hỏi nói k cần làm B8 nữa nên mod đừng xoá ạ

  Bài 9: 

  Nhóm 1: Thành ngữ về tình yêu quê hương đất nước và tình cảm gia đình
  – Quê cha đất tổ

  – Giang sơn gấm vóc

  – Chôn rau cắt rốn

  – Non xanh nước biếc

  – Thẳng cánh cò bay

  – Mang nặng đẻ đau

  – Thương con quý cháu
  Nhóm 2: Thành ngữ về con người và xã hội:

  – Tóc bạc da mồi

  – Trên kính dưới nhường
  Nhóm 3: Thành ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
  – Cày sâu cuốc bẫm

  – Chân lấm tay bùn

  – Đắp đập be bờ

  – Hai sương một nắng,

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )