Môn Văn Lớp: 4 1= có thể thay đổi một ngày, –..có thể thay đổi một tuần, –. có thể thay đổi một cuộc sống 2.Nếu bạn không thể là .

Question

Môn Văn Lớp: 4 Giúp em bài này với ạ: 1………… có thể thay đổi một ngày, ……….có thể thay đổi một tuần, ……… có thể thay đổi một cuộc sống
2.Nếu bạn không thể là ……….. thì cũng đừng làm một đám mây. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Parker 3 tháng 2022-01-11T06:18:33+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. 1. Một nụ cười – một cái ôm – một lời nói

    2. mặt trời

  2. 1 Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống

    2 Nếu bạn không thể là Mặt Trời thì cũng đừng làm một đám mây

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )