Môn Văn Lớp: 3 Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm được so sánh giữa 2 sự vật trong câu thơ sau Những lá sưa mỏng tang và xanh vờn như một thứ lua xanh màu ngọc

Question

Môn Văn Lớp: 3 Giúp em bài này với ạ: Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm được so sánh giữa 2 sự vật trong câu thơ sau
Những lá sưa mỏng tang và xanh vờn như một thứ lua xanh màu ngọc thạch với những chùm hoa nhỏ li ti và trắng như những hạt mưa bay.Những chiếc lá ngọc non to như cái quạt lộc ánh sáng xanh mờ mờ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melody 2 tuần 2021-11-26T04:11:01+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Những lá sưa mỏng tang và xanh vờn như một thứ lua xanh màu ngọc thạch với những chùm hoa nhỏ li titrắng như những hạt mưa bay.Những chiếc lá ngọc non to như cái quạt lộc ánh sáng xanh mờ mờ.

  2. Những lá sưa mỏng tangxanh vờn như một thứ lua xanh màu ngọc thạch với những chùm hoa nhỏ li titrắng như những hạt mưa bay. Những chiếc lá ngọc non to như cái quạt lộc ánh sáng xanh mờ mờ.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )