Môn Văn Lớp: 3 : Gạch 1 gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật, gạch 2 gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động: Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khở

Question

Môn Văn Lớp: 3 Giúp em bài này với ạ: : Gạch 1 gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật, gạch 2 gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động: Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Alexandra 4 tháng 2022-01-05T23:04:41+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. sv   Thành trì     giặc    đoàn quân khởi nghĩa      Tô Định      Đất nước        Hai Bà Trưng       

    hđ   ôm đầu chạy     sụp đổ    

  2. Từ chỉ sự vật : thành trì ,giặc ,chân,đoàn quân,Tô Định,đầu,nước,đất nước,quân thù,Hai Bà TRưng,anh hùng,giặc ngoại xâm,lịch sử,nước nhà

    Từ chỉ hoạt động : sụp đổ ,ôm ,chạy về,trở thành,chống

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )