Môn Văn Lớp: 3 : Gạch 1 gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật, gạch 2 gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động: Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khở

Question

Môn Văn Lớp: 3 Giúp em bài này với ạ: : Gạch 1 gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật, gạch 2 gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động:
Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eva 4 tháng 2022-01-05T23:01:46+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn khởi nghĩa .Tô Định ôm/ đầu chạy về nước . Đất nước/ sạch  bóng quân thù .Hai Bà Trưng trở thành 2 vị anh hùng chống giặc /  ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà 

    mọi người nhớ là / là gạch

  2. Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

    Vì mình gạch hai gạch không được nên từ ngữ chỉ hoạt động mình sẽ thay thế bằng gạch một gạch rồi in đậm nhé!

    CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )