Môn Văn Lớp: 3 Dòng sông mới điệu làm sao. Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha” tìm các sự vật được nhân hóa ,các sự vật đó được nhân hóa bằng nhung từ ngữ n

Question

Môn Văn Lớp: 3 Giúp em bài này với ạ: Dòng sông mới điệu làm sao. Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha”
tìm các sự vật được nhân hóa ,các sự vật đó được nhân hóa bằng nhung từ ngữ nào? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melody 1 năm 2022-04-18T14:26:19+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Các sự vật được nhân hóa là : Dòng sông , Nắng

  Các sự vật đó được nhân hóa bằng từ ngữ : điệu , mặc áo

 2. Giải:

  các sự vật được nhân hóa là: dòng sông và nắng

  các sự vật đó được nhân hóa bằng:

  điệu

  mặc áo

  thướt tha

  Chuk bn hok giỏi :))

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )