Môn Văn Lớp: 3 Điền dấu chấm , dấu phẩy vào vị trí thích hợp . Đất nước ta đã có nhiều nhà khoa học nghệ sĩ danh thủ nhờ gian khổ học tập nghiên cứu đã là

Question

Môn Văn Lớp: 3 Giúp em bài này với ạ: Điền dấu chấm , dấu phẩy vào vị trí thích hợp .
Đất nước ta đã có nhiều nhà khoa học nghệ sĩ danh thủ nhờ gian khổ học tập nghiên cứu đã làm vẻ vang cho đất nước đại nước đại kiện tướng cờ vua Đào Thiện Hải là một là một trong số đó . No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Elliana 1 tuần 2021-11-19T04:56:21+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Đất nước ta đã có nhiều nhà khoa học, nghệ sĩ, danh thủ nhờ gian khổ học tập, nghiên cứu đã làm vẻ vang cho đất nước. Đại nước, đại kiện tướng cờ vua Đào Thiện Hải là một là một trong số đó .

  2. aikhanh
    0

    Đất nước ta đã có nhiều nhà khoa học, nghệ sĩ,danh thủ nhờ gian khổ học tập, nghiên cứu đã làm vẻ vang cho đất nước. Đại nước, đại kiện  tướng cờ vua Đào Thiện Hải là một là một trong số đó .

    XIN HAY NHẤT NHA

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )