Môn Văn Lớp: 3 Cho câu sau “Trong gia đình, những đứa con phải biết thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau”. Hãy ghi lại bộ phận in đậm trong câu trên,

Question

Môn Văn Lớp: 3 Giúp em bài này với ạ: Cho câu sau “Trong gia đình, những đứa con phải biết thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau”. Hãy ghi lại bộ phận in đậm trong câu trên, bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi nào? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Camila 1 năm 2022-04-07T11:53:33+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. phần in đậm là gì vậy bạn mình cứ ghi vào đây nha có j sai bạn bảo mình , mình sửa lại

  “Trong gia đình, những đứa con phải biết thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau”.

  phần in đậm trả lời cho câu hỏi AI Làm Gì ?

  ( trong gia đình , ai phải biết thương yêu và có bổn phận giúp đỡ nhau?

    trong gia đình , những đứa con làm gì?)

  xin hay nhất ạ

 2. “Trong gia đình, những đứa con phải biết thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau”

  => Trả lời cho câu hỏi Ai làm gì? (trong gia đình, những đứa con phải làm gì?)

  Phần in đậm mik nghĩ là thế. Trong sách bn in đậm khác thì nhắn cho mik để trả lời nhé!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )