Môn Văn Lớp: 3 Câu 7: Cho câu sau “Trong gia đình, những đứa con phải biết thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau”. Hãy ghi lại bộ phận in đậm trong câ

Question

Môn Văn Lớp: 3 Giúp em bài này với ạ: Câu 7: Cho câu sau “Trong gia đình, những đứa con phải biết thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau”. Hãy ghi lại bộ phận in đậm trong câu trên, bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi nào? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Liliana 4 tuần 2022-04-02T16:52:45+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Phần in đậm : Phải biết thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau

  Trả lời câu hỏi cho câu hỏi : Ai làm gì ?

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY 

 2. Câu 7: Cho câu sau “Trong gia đình, những đứa con phải biết thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau“. Hãy ghi lại bộ phận in đậm trong câu trên, nào?

  Hãy ghi lại bộ phận in đậm trong câu trên:

  những đứa con$_{CN}$ // phải biết thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau$_{VN}$

  bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi :

  Ai thế nào?

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )