Môn Văn Lớp: 2 Những từ nào chỉ hoạt động: hát, chạy,, làm, cày, xới, cây, lay động, học, vẽ, lao động

Question

Môn Văn Lớp: 2 Giúp em bài này với ạ: Những từ nào chỉ hoạt động: hát, chạy,, làm, cày, xới, cây, lay động, học, vẽ, lao động No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eliza 4 tháng 2022-02-11T23:56:49+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Những từ chỉ hoạt động là : hát, chạy, làm, cày, xới, lay động, học, vẽ, lao động

  2. Những từ chỉ hoạt động là: hát,chạy ,làm,cày ,xới,lao động,vẽ(học)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )