Môn Văn Lớp: 2 Bài tập làm văn lớp 2 của tuần 13 chính tả 1 điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có iê hoặc yê Theo nghĩa dưới đây A) trái nghĩa với khỏe B

Question

Môn Văn Lớp: 2 Giúp em bài này với ạ: Bài tập làm văn lớp 2 của tuần 13 chính tả
1 điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có iê hoặc yê Theo nghĩa dưới đây
A) trái nghĩa với khỏe
B) chỉ con vực nhỏ . sống thành đàn rất chăm chỉ .
C) cung nghĩa với bảo ban No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2022-01-12T22:34:50+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. A) trái nghĩa với khỏe => yếu

    B) chỉ con vực nhỏ . sống thành đàn rất chăm chỉ . => kiến

    C) cung nghĩa với bảo ban => khun nhủ

  2. A) Trái nghĩa với khỏe: yếu

    B) Chỉ con vật nhỏ, sống thành đàn, rất chăm chỉ: kiến

    C)  Cùng nghĩa với bảo ban: khuyên nhủ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )