Môn Văn Lớp: 12 Theo bạn, xã hội sẽ ra sao nếu thiếu vắng những việc tử tế?

Question

Môn Văn Lớp: 12 Giúp em bài này với ạ: Theo bạn, xã hội sẽ ra sao nếu thiếu vắng những việc tử tế? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Allison 1 tuần 2022-04-17T21:15:28+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. nếu thế giới thiếu tử tế thì các em học sinh nói tục ,chửi bậy và không có văn hóa ,dẫn đến khi đó cả thế giới sẽ như 1 đống loạn về những từ ngư thiếu văn hóa.Những người nghèo khổ sẽ không có ăn vì nhưng người giàu đối xử không tử tế với họ.Vậy nên thế giới khi không có việc tử tế  sẽ rất tồi tệ

  2. theo mình,xã hội này khi thiếu việc tử tế thật là tồi tệ.Khi đó những học sinh thấp tuổi hơn sẽ chửi bậy và không có văn hóa ,dẫn đến khi đó cả thế giới sẽ như 1 đống loạn về những từ ngư thiếu văn hóa.Những người nghèo khổ sẽ không có ăn vì nhưng người giàu đối xử không tử tế với họ.Vậy nên thế giới khi không có việc tử tế  sẽ rất tồi tệ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )