Môn Văn Lớp: 12 Mọi người cho em hỏi, vì sao tác phẩm những đứa con trong gia đình được gọi là kết cấu đồng hiện ạ?

Question

Môn Văn Lớp: 12 Giúp em bài này với ạ: Mọi người cho em hỏi, vì sao tác phẩm những đứa con trong gia đình được gọi là kết cấu đồng hiện ạ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Bella 5 tháng 2021-11-30T23:05:31+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. a/ Các sự kiện đồng hiện trong một thời điểm:
    -Tái hiện trận đánh diễn ra ở trên ruộng đồng Nam Bộ giữa đơn vị của VIệt và một đoàn xe tăng địch. Chiến trường vẫn nguyên vẹn với những xác xe tăng, xác lính Mĩ; không gian mịt mù khói của xe bọc thép cháy, mùi máu tanh nồng của những xác lính Mĩ. Thời gian tái hiện mọi sự kiện ấy là những lần tỉnh mê đứt nối của Việt.
    -Khi được anh Tánh cùng đồng đội đưa về quân y viện, trong hồi ức của Việt cùng đan xen hai mảnh quá khứ và hiện tại. Quá khứ là những vui buồn, hiện tại là làm sao viết thư cho chị mà lại khoe chiến công ít ỏi, chỉ diệt được một xe đầy Mĩ và mấy thằng Mị lẻ.
    b

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )