Môn Văn Lớp: 12 Chọn đáp đúng nhất và giải thích vì sao chọn? 1.Tác phẩm nào nói về số phận bất hạnh của người phụ nữ Việt Nam? A.Bánh Trôi Nước B.Vợ Nhặt

Question

Môn Văn Lớp: 12 Giúp em bài này với ạ: Chọn đáp đúng nhất và giải thích vì sao chọn?
1.Tác phẩm nào nói về số phận bất hạnh của người phụ nữ Việt Nam?
A.Bánh Trôi Nước
B.Vợ Nhặt
C.Vợ Chồng A Phủ
D.Chiếc Thuyền Ngoài Xa
2.Tác phẩm nào không có nguyên bản là chữ Nôm?
A.Bánh Trôi Nước
B.Truyện Kiều
C.Tràng Giang
D.Qua Đèo Ngang
3.Đâu không là bản tuyên ngôn?
A.Nam Quốc Sơn Hà
B.Bình Ngô Đại Cáo
C.Tuyên Ngôn Độc Lập
D.Đập Đá Ở Côn Lôn
4.”Vợ Chồng A Phủ” là tác phẩm của ai?
A.Kim Lân
B.Tố Hữu
C.Tô Hoài
D.Huy Cận
5.Tác phẩm không thuộc tác phẩm dân gian?
A.Tấm Cám
B.Sơn Tinh Thủy Tinh
C.Quả Thị
D.Sông Hương
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Hailey 2 tháng 2022-03-19T21:03:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1.Tác phẩm nào nói về số phận bất hạnh của người phụ nữ Việt Nam?

  A.Bánh Trôi Nước

  B.Vợ Nhặt

  C.Vợ Chồng A Phủ

  D.Chiếc Thuyền Ngoài Xa

  2.Tác phẩm nào không có nguyên bản là chữ Nôm?

  A.Bánh Trôi Nước

  B.Truyện Kiều

  C.Tràng Giang

  D.Qua Đèo Ngang

  3.Đâu không là bản tuyên ngôn?

  A.Nam Quốc Sơn Hà

  B.Bình Ngô Đại Cáo

  C.Tuyên Ngôn Độc Lập

  D.Đập Đá Ở Côn Lôn

  4.”Vợ Chồng A Phủ” là tác phẩm của ai?

  A.Kim Lân

  B.Tố Hữu

  C.Tô Hoài

  D.Huy Cận

  5.Tác phẩm không thuộc tác phẩm dân gian?

  A.Tấm Cám

  B.Sơn Tinh Thủy Tinh

  C.Quả Thị

  D.Sông Hương

  Xin ctlhn ạ

 2. 1.Tác phẩm nào nói về số phận bất hạnh của người phụ nữ Việt Nam? A.Bánh Trôi Nước B.Vợ Nhặt C.Vợ Chồng A Phủ D.Chiếc Thuyền Ngoài Xa 2.Tác phẩm nào không có nguyên bản là chữ Nôm? A.Bánh Trôi Nước B.Truyện Kiều C.Tràng Giang D.Qua Đèo Ngang 3.Đâu không là bản tuyên ngôn? A.Nam Quốc Sơn Hà B.Bình Ngô Đại Cáo C.Tuyên Ngôn Độc Lập D.Đập Đá Ở Côn Lôn 4.”Vợ Chồng A Phủ” là tác phẩm của ai? A.Kim Lân B.Tố Hữu C.Tô Hoài D.Huy Cận 5.Tác phẩm không thuộc tác phẩm dân gian? A.Tấm Cám B.Sơn Tinh Thủy Tinh C.Quả Thị D.Sông Hương

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )