Môn Văn Lớp: 12 Bài thơ nào thời Lý được so sánh với Bài văn kháng chiến của Bác Hồ ( ghi rõ bài văn). Ko chép mạng

Question

Môn Văn Lớp: 12 Giúp em bài này với ạ: Bài thơ nào thời Lý được so sánh với Bài văn kháng chiến của Bác Hồ
( ghi rõ bài văn). Ko chép mạng No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Allison 1 tháng 2022-03-17T11:23:23+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1.  Bài thơ Sông núi nước Nam của Lý Thường Kiệt

    Sông núi nước Nam vua Nam ở

    Rành rành địa phận chia xứ sở

    Cớ sao nghịch tặc lại tới đây

    Chúng mày nhất định phải tan vỡ.

                                         (Bản dịch)

  cho mk ctlhn nha

 2. Sông núi nước Nam 

  Sông núi nước Nam vua Nam ở
  Vằng vặc sách trời chia xứ sở
  Giặc dữ cớ sao phạm đến đây
  Chúng mày nhất định phải tan vỡ.

                        ( Lý Thường Kiệt )

  => so sánh vì đây được coi là bài tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )