Môn Văn Lớp: 12 Anh chị giúp em với ạ: Câu 3. Theo Anh( chi), những tử ngữ đậm chất dân gian trong các dòng thơ sau có ý nghĩa gi? Những gì còn lại trong tâ

Question

Môn Văn Lớp: 12 Giúp em bài này với ạ: Anh chị giúp em với ạ:
Câu 3. Theo Anh( chi), những tử ngữ đậm chất dân gian trong các
dòng thơ sau có ý nghĩa gi?
Những gì còn lại trong tâm
“Còn da lông moc”, còn mầm cây lên
Còn đây hơi ẩm trăm miền
Còn đây ” máu chảy ruột mềm” thương nhau
Câu 4. Thông điệp tâm đắc nhất của anh,chị trong văn bản là gi? Nếu
lí do. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Caroline 2 tuần 2021-10-10T04:26:30+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. j vậy

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )