Môn Văn Lớp: 12 Xác nhận danh từ tính từ động tuwff :Hải dương cũng chỉ là 1 làng quê như trăm nghìn làng quê khác thôi,như Cổ nhuế,như ngoại thành Hà Nội.v

Question

Môn Văn Lớp: 12 Giúp em bài này với ạ: Xác nhận danh từ tính từ động tuwff :Hải dương cũng chỉ là 1 làng quê như trăm nghìn làng quê khác thôi,như Cổ nhuế,như ngoại thành Hà Nội.vẫn cánh đồng trải như vô tận,đồng đang xanh như màu xanh tươi mát của lá ngô xanh còn đi nhiên là nhiều gió .chân gió đi không biết mệt mỏi ,gió xoài ra 1 lát rồi lại cuốn ào ào mang đi biết bao vị ngotjhuowng thơm của quả chín, của mía cái mùi vị đồng nội ấy No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Samantha 1 tháng 2022-03-19T15:16:37+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Danh từ: Hải Dương, Cổ Nhuế, Hà Nội, cánh đồng, màu xanh,gió,chân gió,hương thơm,quả chín,mía , mùi vị , làn quê.

    Tính từ: xanh,tươi mát,mệt mỏi,vị ngọt

    Động từ: trải, đi,xoài

  2. Danh từ ;Hải Dương, làng quê,cổ nhuế , ngoại thành Hà Nội, cánh đồng, màu xanh,gió,chân gió,hương thơm,quả chín,mía , mùi vị

    -Động từ:trải, đi,xoài

    -Tính từ:xanh,tươi mát,mệt mỏi,vị ngọt

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )