Môn Văn Lớp: 11 vì sao ngôi sao Nguyễn Đình Chiểu ”đáng lẽ phải sáng tỏ hơn trong bầu trời văn nghệ của dân tộc nhất là trong lúc này”

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: vì sao ngôi sao Nguyễn Đình Chiểu ”đáng lẽ phải sáng tỏ hơn trong bầu trời văn nghệ của dân tộc nhất là trong lúc này” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Vivian 2 tháng 2022-02-28T11:20:02+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Nhấn mạnh vào vấn đề : Để hiểu được tầm giá trị của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, cần phải hiểu về cuộc đời ông, những truân chuyên mà ông đã từng trải qua, để có nỗi đồng vọng, sự cảm thông với ông. Cái đẹp của ngôn từ, cái đẹp của thể xác không phải là thứ chính yếu trong thơ văn ông, mà đó là cái đẹp của lí tưởng.

    A

  2. Tác giả muốn phủ nhận những ý định coi thường giá trị của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. Tác giả muốn nhấn mạnh vào vấn đề : Để hiểu được tầm giá trị của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, cần phải hiểu về cuộc đời ông, những truân chuyên mà ông đã từng trải qua, để có nỗi đồng vọng, sự cảm thông với ông. Cái đẹp của ngôn từ, cái đẹp của thể xác không phải là thứ chính yếu trong thơ văn ông, mà đó là cái đẹp của lí tưởng.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )