Môn Văn Lớp: 11 thành phần nghĩa của câu: “tháng giêng như một cặp môi gần” + Nghĩa sự việc ??? + Nghĩa tình thái ???

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: thành phần nghĩa của câu: “tháng giêng như một cặp môi gần”
+ Nghĩa sự việc ???
+ Nghĩa tình thái ??? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Remi 2 tuần 2022-01-10T00:23:34+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. -Nghĩa sự việc: hiện tượng thời gian  tháng giêng-một cặp môi gần

    -Nghĩa tình thái:phỏng đoán với độ tin cậy cao ( từ “như”).

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )