Môn Văn Lớp: 11 Qua văn bản Vào Phủ Chúa Trịnh hãy cho biết môi trường sống ảnh hưởng như thế nào đối với mỗi người

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: Qua văn bản Vào Phủ Chúa Trịnh hãy cho biết môi trường sống ảnh hưởng như thế nào đối với mỗi người No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Gianna 3 tháng 2022-03-04T13:56:36+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Môi trường sống ảnh hưởng đên tính cách, sự hình thành nhân cách của con người

  2. Môi trường là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống hoặc một cá thể, sự vật nào đó. Chúng tác động lên hệ thống này và xác định xu hướng và tình trạng tồn tại của nó. Môi trường có thể coi là một tập hợp, trong đó hệ thống đang xem xét là một tập hợp con.

    Một định nghĩa rõ ràng hơn như: Môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh con người, ảnh hưởng tới con người và tác động đến các hoạt động sống của con người như: không khí, nước, độ ẩm, sinh vật, xã hội loài người và các thể chế.

    Nói chung, môi trường của một khách thể bao gồm các vật chất, điều kiện hoàn cảnh, các đối tượng khác hay các điều kiện nào đó mà chúng bao quanh khách thể này hay các hoạt động của khách thể diễn ra trong chúng.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )