Môn Văn Lớp: 11 Người nghĩa sỉ đánh giặc bằng những dụng cụ gì

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: Người nghĩa sỉ đánh giặc bằng những dụng cụ gì No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Maria 3 tháng 2022-02-12T02:05:29+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.  Người nghĩa sĩ đánh giặc bằng vũ khí thô sơ. Quân trang chỉ là ” một manh áo vải”, vũ khí chỉ có ” một ngọn tầm vông”, hoặc một lưỡi dao phay, một súng hỏa mai khai hỏa”bằng rơm con cúi”

  2. Cuốc cày và những dụng cụ thô sơ 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )