Môn Văn Lớp: 11 Nghị luận về sự cố gắng trong học tập công việc

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: Nghị luận về sự cố gắng trong học tập công việc No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kaylee 6 tháng 2022-02-28T10:31:19+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Mình trình bày chi tiết ở trong hình!

 2. . Mở Bài

  Giới thiệu vấn đề nghị luận: Nỗ lực học tập là trách nhiệm của thanh niên.

  2. Thân Bài

  a. Giải thích nội dung cần nghị luận

  – Học tập là gì?

  – Thanh niên là thế hệ có vai trò, ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước?

  – Ý nghĩa của câu nói: Khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất của thế hệ trẻ là nỗ lực học tập.

  b. Tại sao “Nỗ lực học tập là trách nhiệm của thanh niên”?

  – Học tập là con đường duy nhất dẫn con người đặt chân đến bến bờ của tri thức. Thanh niên cần nỗ lực, chăm chỉ, quyết tâm, cần cù, miệt mài trên con đường tiếp nhận tri thức bởi kho tàng kiến thức của con người luôn là vô hạn.

  – Thanh niên là những người có sức khỏe, sức trẻ, nhiệt huyết và đam mê; bởi vậy họ chính là tương lai của một quốc gia, dân tộc.

  – Học tập không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền và nghĩa vụ của thanh niên.

  c. Lật lại vấn đề

  – Lên án, phê phán bộ phận thanh niên có lối sống ăn chơi sa đọa, không nỗ lực học tập.

  d. Bài học nhận thức và hành động

  – Xác định mục tiêu, mục đích học tập đúng đắn; từ đó hình thành lí tưởng sống cao đẹp để cống hiến cho xã hội.

  – Luôn giữ vững tinh thần quyết tâm, cố gắng không ngừng nghỉ và không bỏ cuộc để chinh phục tri thức.

  3. Kết Bài

  Khẳng định ý nghĩa của vấn đề nghị luận: là lời kêu gọi thanh niên nỗ lực trong học tập.. Mở Bài

  Giới thiệu vấn đề nghị luận: Nỗ lực học tập là trách nhiệm của thanh niên.

  2. Thân Bài

  a. Giải thích nội dung cần nghị luận

  – Học tập là gì?

  – Thanh niên là thế hệ có vai trò, ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước?

  – Ý nghĩa của câu nói: Khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất của thế hệ trẻ là nỗ lực học tập.

  b. Tại sao “Nỗ lực học tập là trách nhiệm của thanh niên”?

  – Học tập là con đường duy nhất dẫn con người đặt chân đến bến bờ của tri thức. Thanh niên cần nỗ lực, chăm chỉ, quyết tâm, cần cù, miệt mài trên con đường tiếp nhận tri thức bởi kho tàng kiến thức của con người luôn là vô hạn.

  – Thanh niên là những người có sức khỏe, sức trẻ, nhiệt huyết và đam mê; bởi vậy họ chính là tương lai của một quốc gia, dân tộc.

  – Học tập không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền và nghĩa vụ của thanh niên.

  c. Lật lại vấn đề

  – Lên án, phê phán bộ phận thanh niên có lối sống ăn chơi sa đọa, không nỗ lực học tập.

  d. Bài học nhận thức và hành động

  – Xác định mục tiêu, mục đích học tập đúng đắn; từ đó hình thành lí tưởng sống cao đẹp để cống hiến cho xã hội.

  – Luôn giữ vững tinh thần quyết tâm, cố gắng không ngừng nghỉ và không bỏ cuộc để chinh phục tri thức.

  3. Kết Bài

  Khẳng định ý nghĩa của vấn đề nghị luận: là lời kêu gọi thanh niên nỗ lực trong học tập.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )