Môn Văn Lớp: 11 Mọi người giúp em về dẫn chứng của việc tự nhìn nhận lại bản thân với ạ!

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: Mọi người giúp em về dẫn chứng của việc tự nhìn nhận lại bản thân với ạ! No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Faith 24 giờ 2021-10-13T22:04:35+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. – Các bản kiểm điểm cuối mỗi kỳ học

    – Các kinh nghiệm được đúc kết trong cuộc sống cũng xuất phát từ sự nhìn nhận lại bản thân. Điều này được thể hiện trong tục ngữ. Nếu không nhìn lại, không thể đúc kế kinh nghiệm.

    – Nhìn nhận lại bản thân còn là tự ý thức về bản thân và thấy sự thay đổi của bản thân. Ví dụ câu thơ của Hạ Tri Chương “Hương âm vô cải mấn mao tồi” 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )