Môn Văn Lớp: 11 Mơ khách đường xa, khách đường xa Áo em trắng quá nhìn không ra Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà? . . . chỉ ra ng

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
.

.
.
chỉ ra nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong khổ 3 bài “Đây thôn Vĩ Dạ” (cả 4 dòng). No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Maya 2 tuần 2021-10-14T22:08:43+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Mơ khách đường xa, khách đường xa

  Áo em trắng quá nhìn không ra…

  Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

  Ai biết tình ai có đậm đà?

  $→$Ý nghĩa sự việc : Áo em trắng quá nhìn không ra…/Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

  $⇒$ Áo trắng quá nên người anh không nhìn thấy gì bởi sương khói mờ.

  $→$Tình thái từ : trắng quá

  $⇒$ Tình thái từ đánh giá mức độ (quá).

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )