Môn Văn Lớp: 11 Mơ khách đường xa, khách đường xa Áo em trắng quá nhìn không ra Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà ? (Đây thôn Vĩ Dạ –

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà ?
(Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử)
1/ Chỉ ra nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong câu thơ : Áo em trắng quá nhìn không ra.
2/ Nêu biện pháp nghệ thuật trong khổ thơ.
3/ Câu thơ : Ai biết tình ai có đậm đà? có những cách hiểu nào? Ý nghĩa? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melody 2 ngày 2021-10-15T02:29:10+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. 1. Nghĩa sự việc: áo em trắng; nhìn không ra màu áo trắng. Nghĩa tình thái: trắng quá

    2. Biện pháp nghệ thuật: điệp ngữ (khách đường xa); điệp từ (ai); câu hỏi tu từ

    3. Ai biết tình ai có hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất: Ai thứ nhất là Hàn Mặc Tử là người ở thế giới trong này và ai thứ hai là người ở thế giới ngoài kia. Cách hiểu thứ hai là ngược lại so với cách hiểu thứ nhất. Ai đầu tiên là con người ở thế giới ngoài kia và ai thứ hai là Hàn Mặc Tử-con người ở thế giới trong này.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )