Môn Văn Lớp: 11 Lý tưởng cách mạng trẻ hiện nay

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: Lý tưởng cách mạng trẻ hiện nay No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Gianna 11 phút 2021-11-26T03:04:09+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Lý tưởng cách mạng trẻ hiện nay là ra sức phấn đấu, rèn luyện, bồi dưỡng, phấn đấu cho lý tưởng cộng, khẳng định giá trị, vài trò của bản thân, đồng thời khẳng định vị trí của nước ta với các nước khác và với trường quốc tế. Bằng việc chúng ta phải xây dựng một nền văn hoá tiên tiến, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, cống hiến hết sức mình, phát triển thành nước công nghiệp với dân giàu, nước mạnh.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )