Môn Văn Lớp: 11 Loài người không được cho sẵn bất cứ cái gì trên mặt đất này. Tất cả những gì anh ta cần – anh ta phải làm ra chúng. Và ở đây loài người đối

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: Loài người không được cho sẵn bất cứ cái gì trên mặt đất này. Tất cả những gì anh ta cần – anh ta phải làm ra chúng. Và ở đây loài người đối mặt với sự lựa chọn cơ bản nhất của mình: anh ta chỉ có thể tồn tại được theo một trong hai cách – bằng cách làm việc độc lập với bộ óc của riêng anh ta, hay là trở thành một kẻ ăn bám nhờ bộ óc của những người khác. Người sáng tạo chọn cách thứ nhất. Kẻ ăn bám thì chọn cách thứ hai. Người sáng tạo một mình đối mặt với tự nhiên. Kẻ ăn bám đối mặt với tự nhiên thông qua những trung gian.
Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên. Còn mối quan tâm của kẻ ăn bám là chinh phục con người.
Người sáng tạo sống với lao động của mình. Anh ta không cần ai khác. Mục đích cơ bản của anh ta là chính bản thân anh ta. Kẻ ăn bám sống cuộc đời thứ cấp. Anh ta cần những người khác. Những người khác trở thành động lực chính của anh ta.
(Trích tiểu thuyết Suối nguồn, Ayn Rand, NXB Trẻ, TP HCM, 2017, tr.1174)
Câu 1. Cách loài người có thể tồn tại được tác giả nêu ra trong đoạn trích.
Câu 2. Theo tác giả, mối quan tâm của người sáng tạo và kẻ ăn bám là gì?
Câu 3. Theo anh (chị) việc tác giả khẳng định: “Loài người không được cho sẵn bất cứ cái gì trên mặt đất này. Tất cả những gì anh ta cần – anh ta phải làm ra chúng” có ý nghĩa gì?
Câu 4. Anh (chị) có đồng tình với ý kiến: Người sáng tạo sống với lao động của mình. Anh ta không cần ai khác. Vì sao? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-04T09:13:49+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. 1, Cách loài người có thể tồn tại một trong hai cách – bằng cách làm việc độc lập với bộ óc của riêng anh ta, hay là trở thành một kẻ ăn bám nhờ bộ óc của những người khác.

  2.

  Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên. Còn mối quan tâm của kẻ ăn bám là chinh phục con người.

  3.

  Việc tác giả khẳng định “Loài người không được cho sẵn bất cứ cái gì trên mặt đất này. Tất cả những gì anh ta cần – anh ta phải làm ra chúng” có nghĩa là loài người cần phải tự sức nỗ lực làm mọi việc, gây dựng mọi thứ bằng khả năng của mình từ thời điểm khai sinh ra loài người thì những thứ mà con người tạo ra mới có ý nghĩa

  4

  Em hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Người sáng tạo sẽ tạo ra mọi thứ bằng khả năng lao động và bằng chính bộ óc của mình, chứ không cần phải dựa dẫm vào ai khác nữa. Họ có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo bằng chính khả năng của mình

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )