Môn Văn Lớp: 11 lập dàn ý và chỉ ra luận điểm và luận cứ Bàn về thơ xuân diệu nói ” thơ là hiện thực , thơ là cuộc đời , thơ còn là thơ nữa ” anh chị hi

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: lập dàn ý và chỉ ra luận điểm và luận cứ
Bàn về thơ xuân diệu nói ” thơ là hiện thực , thơ là cuộc đời , thơ còn là thơ nữa ” anh chị hiểu ý kiến trên như thế nào bằng việc phân tích bài thơ của Hồ Xuân Hương hãy làm sáng tỏ ý kiến đó No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Hailey 2 tháng 2022-03-04T16:45:25+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Giải thích nhận định:

   “Thơ là hiện thực, thơ là cuộc đời”: Thơ ca phải bắt nguồn từ hiện thực đời sống, từ những vui buồn, đau khổ, hạnh phúc của cuộc đời, của số phận cá nhân con người. Thơ ca phải hướng tới cuộc đời, con người chứ không phải là cái gì đứng tách riêng biệt khỏi đời sống.

   “Thơ còn là thơ nữa”: Nếu chỉ là sự phản ánh đời sống một cách đơn thuần thì thơ không phải là thơ. Thơ phải mang những đặc trưng riêng về nội dung lẫn hình thức.

  + Đặc trưng về nội dung: Thơ là sự thổ lộ tình cảm mãnh liệt đã được ý thức; tình cảm trong thơ phải là tình cảm cao đẹp, nhân văn; chất thơ của thơ…

  + Đặc trưng về hình thức: Ngôn ngữ thơ có nhịp điệu; được cấu tạo đặc biệt, biểu hiện bằng biểu tượng; ngôn từ lạ hoá, giàu nhạc tính…

  ⇒ Đây là nhận định đúng, có ý nghĩa như một tiêu chí để xác định một tác phẩm thơ đích thực. Một tác phẩm thơ có giá trị phải là một tác phẩm bắt nguồn từ cuộc sống, hướng đến cuộc sống nhưng đã được nghệ thuật hoá về nội dung lẫn hình thức.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )