Môn Văn Lớp: 11 Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì c

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! Thuộc loại văn bản nào No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Amara 1 tuần 2022-04-17T14:50:38+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Thuộc dạng văn bản “Hịch” ( xem lại bài Hịch tướng sĩ ) hay còn gọi là văn bản chính trị

  2. Văn bản trên là văn bản chính trị

    Nội dung: Đề cập đến một vấn đề chính trị (kêu gọi mọi người đứng lên kháng chiến chống Pháp). 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )