Môn Văn Lớp: 11 Học đi đôi với hành. Em có suy nghĩ gì về câu nói trên.

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: Học đi đôi với hành. Em có suy nghĩ gì về câu nói trên. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Anna 1 tháng 2022-04-06T12:17:03+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. lấy dàn ý không vậy em có bài dàn ý giáo viên soạn cho nè

  2. Câu tục ngữ “Học đi đôi với hành” là lời dạy về phương pháp học tập. “Học” thuộc về giai đoạn học tập lí thuyết còn “hành” là khâu thực hành, thực nghiệm thực tế. Câu nói này ý rằng: Song song với việc chúng ta tiếp thu tri thức thì còn cần tự trải nghiệm những vấn đề đó trong thực tế, tức là áp dụng lí thuyết để hiểu được tính đúng đắn trong thực tế. Câu nói cũng tương tự như ý nghĩa trong lời của Hồ Chí Minh: “Học để hành, học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy”.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )