Môn Văn Lớp: 11 Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: TẤM BẰNG Cuộc đời ai cũng có những tấm bằng Để làm giấy chứng minh Để cầu mo

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
TẤM BẰNG
Cuộc đời ai cũng có những tấm bằng
Để làm giấy chứng minh
Để cầu mong thành đạt
Những tấm bằng như những bảng chỉ đường qua những đường phố hẹp
Để đến đại lộ cuộc đời ngày càng mở rộng thêm
Có những vĩ nhân được nhân loại khắc tên
Bởi các tấm bằng xứng danh trong lịch sử
Và có những tấm bằng chứng nhận những việc làm tuy nhỏ
Nhưng cố gắng hết mình, vẫn quý trọng biết bao!
Có được điều gì lớn lao
Từ những gì nhỏ bé
Đừng bao giờ chứng minh cuộc đời bằng những gì không thể
Như những tấm bằng không bằng được chính tả
Có đi bước gần mới đến quãng xa
Mới biến được cái không thành có thể
Đừng mong chờ có ai bán rẻ
Đâu lẽ đời bánh vẽ sẽ lên tiên?
Những tấm bằng có đóng dấu kí tên
Chỉ là giấy thông hành đi vào cuộc sống
Nhưng quý giá hơn là cuộc đời ghi nhận
Mới là – TẤM BẰNG – bằng – của – chính – ta
(Hoàng Ngọc Quý)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên ? (0,5 điểm)
Câu 2. Nội dung chính của văn bản trên là gì ? (0,5 điểm)
Câu 3. Vai trò của tấm bằng trong cuộc sống của mỗi chúng ta ? (1,0 điểm)
Câu 4. Tại sao tấm bằng ở cuối bài thơ lại được viết hoa ? Tác giả gửi gắm ở đó thông điệp gì? (1,0 điểm)
II. LÀM VĂN: (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)
Là một học sinh sắp và sẽ cầm trên tay tấm bằng để bước vào đời hay để tiếp tục chinh phục những tấm bằng cao hơn, anh/chị có suy nghĩ gì về giá trị, ý nghĩa “tấm bằng” trong khổ thơ cuối?
Những tấm bằng có đóng dấu kí tên
Chỉ là giấy thông hành đi vào cuộc sống
Nhưng quý giá hơn là cuộc đời ghi nhận
Mới là – TẤM BẰNG – bằng – của – chính – ta.
Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về nội dung đoạn thơ trên ?
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Amaya 4 tháng 2022-01-01T09:37:10+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Đề 2 : bài thơ giản đơn của tác giả an nhiên

    câu1: chỉ ra phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản ?

    câu2: theo tác giả sống giản đơn là sống như thế nào ?

    câu3 : phân tích tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong văn bản?

    câu4 : thông điệp mà người viết gửi gắm trongg văn bản là gì ? điều đó có ý nghĩa như nào đối với em

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )