Môn Văn Lớp: 11 chỉ ra và phân tích biện pháp tu từ trong hình ảnh thơ dòng nước buồn thiu

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: chỉ ra và phân tích biện pháp tu từ trong hình ảnh thơ dòng nước buồn thiu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Rylee 1 ngày 2021-11-26T04:42:07+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. – BPTT nhân hóa “dòng nước buồn hiu”: Dòng sông như sinh thể nghệ thuật có hồn, cũng buồn hiu như nỗi lòng cuả thi nhân. Dòng sông ôm lấy nỗi buồn ngậm ngùi câm lặng, rười rượi hay nỗi buồn li tán, chia phôi của mây gió đã bỏ buồn cho dòng sông? 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )