Môn Văn Lớp: 11 Biện pháp tu từ của câu Rượu ngon không có bạn hiền, Không mua không phải không tiền không mua. Câu thơ nghĩ đắn đo không viết, Viết đưa ai,

Question

Môn Văn Lớp: 11 Giúp em bài này với ạ: Biện pháp tu từ của câu Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa; No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Lyla 5 tháng 2021-11-30T23:54:16+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. biện pháp tu từ: kết cấu trùng điệp và điệp ngữ(điệp ngữ từ không 5 lần)

  2. biện pháp tu từ là điệp ngữ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )