Môn Văn Lớp: 10 ý thức về quốc gia , dân tộc của nguyễn trãi thể hiện ở đại cáo bình ngô đã có bước phát triển mới so với trước đó . hãy liên hệ bài thơ “na

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: ý thức về quốc gia , dân tộc của nguyễn trãi thể hiện ở đại cáo bình ngô đã có bước phát triển mới so với trước đó . hãy liên hệ bài thơ “nam quốc sơn hà” của lý thường kiệt để làm rõ
#hộ em với ạ???? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melody 10 giờ 2021-11-22T00:10:08+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1.  Ý thức độc lập dân tộc của Đại cáo bình Ngô phát triển toàn diện và sâu sắc hơn.

  – Toàn diện, vì:

  + Lí Thường Kiệt mới chỉ xác định dân tộc ở hai phương diện: lãnh thổ và chủ quyền.

  + Nguyễn Trãi đã xác định dân tộc ở nhiều phương diện: lãnh thổ, nền văn hiến, phong tục tập quán, lịch sử, chế độ, con người.

  – Sâu sắc, vì:

  + Lí Thường Kiệt căn cứ vào “thiên thư” (sách trời)- yếu tố thần linh chứ không phải thực tiễn lịch sử.

  + Nguyễn Trãi đã ý thức rõ về văn hiến, truyền thống lịch sử và con người – những yếu tố thực tiễn cơ bản nhất, các hạt nhân xác định dân tộc

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )