Môn Văn Lớp: 10 Viết 1 đọan văn nói về tình hình an tòan giao thông hiện nay ảnh hửơng như thế nào tới sự phát triển kinh tế – xã hội?

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Viết 1 đọan văn nói về tình hình an tòan giao thông hiện nay ảnh hửơng như thế nào tới sự phát triển kinh tế – xã hội? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Genesis 3 tháng 2022-01-11T07:20:50+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. tình hình giao thông hiện nay ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế là:

  an toàn giao thông hiện nay đã giảm dần so với tai nạn giao thông ở những năm 2010. Hiện nay pháp luật đã quy định sẽ phạt nặng những ai vi phạm luật giao thông. Tai nạn giao thông đã gây ra những thiệt hại đáng kể về người và của vì vậy chúng ta hạn chế tai nạn giao thông và nghe theo luật của pháp luật.

 2. At present, traffic safety is one of the major issues concerned by the whole society. Slogans such as: “Safety is friend, accident is enemy”, “Traffic safety is happiness for everyone” … were posted on all roads. It is a reminder as well as a warning that people in traffic should strictly obey the traffic safety laws to bring their safety and family happiness. But the number of traffic accidents every year has not decreased, in contrast, it has increased a lot. Every year, Vietnam has nearly a thousand traffic accidents. In the past one0 years, the number of traffic accidents has quadrupled. All causes of the accident stem from a lack of understanding of the Traffic Law. It is time for us to come up with more effective and creative, proactive and active measures to educate young people to be aware of obeying the law when participating in traffic. This responsibility belongs to the school, the family and the whole society. President Ho Chi Minh once taught: “People with merit and not having the talent to do anything are also difficult, but having talent without virtue is also useless”. Therefore, we need to pay more attention to ethical education for pupils and students, but first of all, educating citizenship. Improving school traffic not only contributes to reducing traffic accidents, but more importantly, educates the legal awareness for future generations. Our youths live the life of the country, is a rich human resource for national development. Young people, be aware that: “Death is not far away, but by your side for every kilometer.” Please respect your own life as well as respect the lives of others.

  Dịch

  Hiện nay an toàn giao thông đang là một trong những vấn đề lớn được cả xã hội quan tâm. Những khẩu ngữ như: “An toàn là bạn, tai nạn là thù”, “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà”… được giăng lên ở khắp các nẻo đường. Nó như một lời nhắc nhở cũng là lời cảnh báo những người đang tham gia giao thông hãy chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông để đem lại an toàn cho mình và hạnh phúc cho gia đình. Thế nhưng số vụ tai nạn giao thông hằng năm vẫn không hề suy giảm, ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Cứ mỗi năm Việt Nam có tới gần một ngàn vụ tai nạn giao thông. Trong vòng một0 năm qua, số vụ tai nạn giao thông đã tăng gấp 4 lần. Tất cả những nguyên nhân gây ra tai nạn đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về Luật Giao thông. Đã đến lúc chúng ta cần đưa ra những biện pháp hữu hiệu và sáng tạo hơn, chủ động và tích cực hơn để giáo dục lớp trẻ ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Trách nhiệm này thuộc về nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó nhưng có tài mà không có đức thì cũng vô dụng”. Chính vì vậy, chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên, mà trước hết là giáo dục ý thức công dân. Chấn chỉnh giao thông học đường không chỉ góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông, mà quan trọng hơn là giáo dục ý thức pháp luật cho thế hệ tương lai. Tuổi trẻ chúng ta mầm sống của đất nước , là nguồn nhân lực dồi dào phát triển đất nước . Các bạn trẻ hãy ý thức rằng : ” Tử thần không ở đâu xa , mà ở cạnh bên bạn trên từng cây số ” Hãy quý trọng mạng sống bản thân cũng như tôn trọng sinh mạng người khác .

  #Juunian (Juu)
  @Good_luck

  @No_cop

  Xin_hay_nhất

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )