Môn Văn Lớp: 10 Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Như nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Núi sông bờ cõ

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập,
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. 
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có. 
(Trích Đại cáo bình Ngô – Nguyễn Trãi, Ngữ văn 10, Tập 2, Nxb GD Việt Nam, 2018)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Trong đoạn trích trên, nền độc lập, chủ quyền của nước Đại Việt được xác định ở những yếu tố nào?
Câu 2.Việc tác giả sử dụng các từ ngữ: từ trước, vốn xưng, đã lâu, đã chia, bao đời trong đoạn trích nhằm khẳng định điều gì?
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melody 3 tháng 2022-01-05T21:47:54+00:00 2 Answers 1

Answers ( )

 1. C1. 

   – Nền văn hiến lâu đời

   – Cương vực lãnh thổ riêng biệt

   – Phong tục Bắc Nam

   – Lịch sử lâu đời trải qua các triều đại Triệu, Đinh, Lí, Trần.

  C2. 

   – Khẳng định được tính chất hiển nhiên, vốn có, lâu đời về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của nước Đại Việt.

 2. câu 1:văn bản xác định nền độc lập ,chủ quyền của nước Đại Việt qua các yếu tố : nền văn hiến lâu đời,cương vực lãnh thổ riêng , phong tục tập quán riêng, lịch sử với các triều đại riêng .

  câu 2: việc sử dụng những từ ngữ :từ trước ,vốn xưng, đã lâu ,đã chia,bao đời khẳng định tính chất hiển nhiên,vốn có,lâu đời về sự tồn tại độc lập,có chủ quyền của Đại Việt.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )