Môn Văn Lớp: 10 Việc làm của nhân vật Ngô Tử Văn có ý nghĩa gì ?

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Việc làm của nhân vật Ngô Tử Văn có ý nghĩa gì ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Aubrey 2 tuần 2022-01-08T23:53:08+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Hành động của Tử Văn vừa thể hiện sự khảng khái, chính trực và dũng cảm vì dân trừ hại,vừa thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ qua việc diệt trừ hồn tên giặc xâm lược hung bạo, bảo vệ thổ thần nước Việt

  2. Chiến thắng của Ngô Tử Văn – một kẻ sĩ nước Việt – là sự khẳng định chân lí, chính nghĩa sẽ thắng gian tà và thể hiện tinh thần, khát vọng dân tộc mạnh mẽ, quyết tâm đấu tranh đến cùng để bảo vệ công lí.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )