Môn Văn Lớp: 10 tuấn kiệt như sao buổi sớm Nhân tài như lá mùa thu Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần Nơi duy ác hiếm người bàn bạc Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: tuấn kiệt như sao buổi sớm
Nhân tài như lá mùa thu
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc
Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn tiến về đông
Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chăm còn dành phía tả.
( trích Bình ngô đại cáo)
a_ nêu nội dung chính
b_xác định phương thức biểu đạt và biện pháp tu từ chủ yếu
~giúp mik với ạ, thanks!!~ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Aubrey 5 tháng 2021-11-18T21:51:47+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Nội dung: khó khăn của nghĩa quân về mặt tổ chức lãnh đạo và sự mong mỏi người tài giúp nước, giúp dân. 

    b. Ptbđ chính là biểu cảm

    Biện pháp tu từ chủ yếu: so sánh “tuấn kiệt- sao buổi sớm”, “nhân tài- lá mùa thu”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )