Môn Văn Lớp: 10 “Tử tế vốn có trong mỗi người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc hãy bền bỉ đánh thức sự tử tế” viết đoạn văn 200 chữ suy nghĩ về ý kiến trê

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: “Tử tế vốn có trong mỗi người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc hãy bền bỉ đánh thức sự tử tế” viết đoạn văn 200 chữ suy nghĩ về ý kiến trên No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Claire 5 tháng 2021-11-30T19:48:10+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. “Tử tế vốn có trong mỗi người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc hãy bền bỉ đánh thức sự tử tế”.. Có thể nói, tử tế chính là lòng tốt, sự giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng đôi khi, tử tế gói lại chỉ là ta không làm hại đến ai, ấy đã là tử tế lắm rồi. Việc tử tế thì chẳng ít, chẳng hiếm, chẳng thiếu gì trong đời sống này. Trong mỗi người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, dân tộc.. Ở đâu ta cũng cần đến sự tử tế lên ngôi, cần hơi ấm của tình người. Tử tế làm ta thấy cuộc đời này ấm áp, thấy rằng xã hội vẫn tốt đẹp. Chỉ khi có tử tế thì ta mới có thể sống với nhau chân thành, mới có thể đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ đáng sợ khi con người ta không còn giữ được sự tử tế mà chỉ chờ thời cơ là đâm chọt, là hãm hại nhau dù là thân thích, quen biết. Tử tế trở thành tiêu chuẩn đánh giá con người, trở thành thước đo của nhân cách. Nhưng không phải cứ làm tất cả những điều lớn lao, quyên góp những số tiền thật lớn cho quốc gia, dân tộc mới là tử tế. Đôi khi, tử tế, lòng tốt chỉ là những điều nhỏ nhặt, giàu tình người, giàu ý nghĩa mà thôi. Đánh thức tử tế hay cũng chính là trao đi yêu thương và giúp cuộc đời quanh ta đẹp, ý nghĩa hơn mỗi ngày. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )