Môn Văn Lớp: 10 Trong giây phút chia tay Từ Hải hứa hẹn về một tương lai gần tươi sáng những hình ảnh nào thể hiện điều đó

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Trong giây phút chia tay Từ Hải hứa hẹn về một tương lai gần tươi sáng những hình ảnh nào thể hiện điều đó No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Aubrey 2 tuần 2021-09-14T00:46:18+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Hình ảnh thể hiện điều đó:

    – “Mười vạn tinh binh”, “Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rợp đường”
    – “Rõ mặt phi thường”

    –  “Rước nàng nghi gia”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )