Môn Văn Lớp: 10 Trong câu truyện được trích trong quà tặng cuộc sống: điều gì quan trọng nhất . Phương thức biểu đạt chính là gì vậy ạ??

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Trong câu truyện được trích trong quà tặng cuộc sống: điều gì quan trọng nhất . Phương thức biểu đạt chính là gì vậy ạ?? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Arya 1 năm 2022-04-15T04:29:10+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Trong câu truyện được trích trong quà tặng cuộc sống: điều gì quan trọng nhất . Phương thức biểu đạt chính là gì vậy ạ??

    ⇒Biểu cảm + tự sự

  2. Trong câu truyện được trích trong quà tặng cuộc sống : điều quan trọng nhất dạy chúng ta những đức tính tốt đẹp, những điều hay lẽ phải giúp chúng ta hiểu thấu về cuộc sống này hơn.

     => phương thúc biểu đạt chính là Biểu cảm

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )