Môn Văn Lớp: 10 Theo em hành động từ quan của từ thức mang tính tích cực hay tiêu cực gì sao Giúp mình với mai KT rồi

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Theo em hành động từ quan của từ thức mang tính tích cực hay tiêu cực gì sao
Giúp mình với mai KT rồi No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Samantha 1 tuần 2021-11-26T04:03:39+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. tích cực

  2. Tích cực

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )