Môn Văn Lớp: 10 Tại sao kiều lại trao duyên cho vân mà không phải cho ai khác

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Tại sao kiều lại trao duyên cho vân mà không phải cho ai khác No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Audrey 2 tuần 2021-11-22T03:13:08+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Bởi vì Thúy Vân là người đáng tin cậy hơn nữa lại là người có đủ sắc, đủ tài, xứng đáng với Kim Trọng và có thể thay mình chăm sóc Kim Trọng. Hơn nữa Thúy Kiều đã bán mình chuộc cha, thay Thúy Vân làm tròn chữ hiểu nên Thúy Vân cũng nên thay Thúy Kiều làm tròn chữ tình. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )