Môn Văn Lớp: 10 Qua tìm hiểu tác phẩm “Thái sư Trần Thủ Độ”, em có suy nghĩ gì về con người Trần Thủ Độ

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: Qua tìm hiểu tác phẩm “Thái sư Trần Thủ Độ”, em có suy nghĩ gì về con người Trần Thủ Độ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Madelyn 4 tháng 2022-01-05T20:13:58+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Trần Thủ Độ là con người có công với nhà Trần nhưng lại có tội  với nhà Lí.Ông chính là vị công thần sáng lập triều Trần . Trần Thủ Độ xứng đáng được xếp vào hàng những nhân vật kiệt xuất, đi đầu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước trong lịch sử dân tộc

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )